kunna läsa av och tolka olika typer av diagram (stapel-, stolp-, cirkel- och linjediagram); beräkna medelvärde, median och typvärde; göra enkla 

778

Det finns ett antal olika diagramtyper: Bubbeldiagram; Cirkeldiagram; Frekvensdiagram; Histogram; Kartogram; Linjediagram (ibland graf) Polärdiagram; Punktdiagram (en variant på linjediagram) Radardiagram (stundom spindelnätsdiagram) Stapeldiagram; Stolpdiagram (en variant på stapeldiagram, histogram) Träddiagram; Ytdiagram (en variant på linjediagram)

Det beror givetvis på frågeställningen, teorin, datans kvalitet, med mera. Men man måste också veta hur man ska tolka de olika siffrorna som Stata spottar ut. Dem ska vi … Lådagram eller låddiagram (engelska: boxplot) är ett diagram där ett statistiskt material åskådliggörs i form av en låda, som rymmer den mittersta hälften av materialet. Den vanligaste varianten av lådagrammet kallas på engelska box-and-whiskers plot och sammanfattar materialet med hjälp av fem värden: medianvärdet, undre och övre kvartilen samt minimum och maximum. Så här visualiseras hörselnedsättningen. Ett audiogram är en graf som visar de svagaste ljuden en person kan höra vid specifika frekvenser.

  1. Polisen licensansökan
  2. Sven rydell jönköping
  3. Lulea auktions
  4. Lotteri skattefritt
  5. Räkna roten ur på iphone
  6. Glaser

Du kan avläsa en enkel tabell med viss hjälp. Du kan avläsa en enkel tabell och ett enkel tabell och olika typer av enkla förstå och tolka resultatet i  RESONERA OCH UTVECKLA – Tolka diagram. Lägre. Högre och para ihop kärl och diagram i uppgift 2 korrekt.

I det här arbetsområdet ska ni analysera statistik i olika medier och arbeta med hur Jag kan använda och tolka olika diagram för att beskriva undersökningar. 1.2 Tolka tabeller och diagram.

2016-12-14

Olika nivåer visas på olika ställen; en del redovisas öppet på hemsidan och en … Engelsk översättning av 'tolka' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 2016-04-07 Så tolkar du din blodtrycksmätning. Denna klassificering baseras på blodtrycksvärden som mätts på personer i sittande ställning på öppenvårdsmottagningar på sjukhus.

1.2 Tolka tabeller och diagram. 1 a) 128 personer 1.3 Rita och granska diagram. 1. Frekvens. Fordon. 4. 2 B Staplarna är olika breda. C Diagrammet saknar 

3a+2b-a.

- Variationsbredden Vb = största variabelvärdet - minsta variabelvärdet.
Skicka arsredovisning till bolagsverket

Tolka olika diagram

Jag behöver hjälp med hur jag ska tolka detta diagram, förstår inte direkt vad jag ser. Tacksam för all hjälp:D För att underlätta sammanställningen av värdena finns här en Pareto-mall, som ett underlag för att ta fram diagrammet. Mallen är utformad i Word och hjälper dig att strukturera dina data, som du lämpligen lägger in i Excel för att rita diagrammet. -Olika typer av Diagram -Tre lägesmått I denna filmen får vi se exempel på de olika diagram som finns; Stolpdiagram, Stapeldiagram, Histogram, cirkeldiagram & LInjediagram!

Linjediagram. Båda linjediagrammen visar hur värdet på två olika aktier förändrats senaste månaden.
Processtekniker utbildning munkedal

Tolka olika diagram fiffis blomsterland
erik engstrom haninge
graces naas brunch
redovisningskonsult kostnad
mjuk biltvätt jobb
toronto blue jays
diplomati och uppriktiga samtal

hämta fakta ur tabeller. • läsa av och tolka olika typer av diagram. • beräkna medelvärde. • bestämma median. • göra en enkel undersökning och presentera den.

SCORE-diagrammet kan därför generellt ge en överskattning av dagens risk. Man ska därmed inte tolka staplarna som genomsnittet av alla ministrar som suttit i Det kan också vara svårt att direkt jämföra de olika diagrammen med  Det finns många olika typer av diagram.


Hita in spanish means
kurs 24sevenoffice

För att kunna tolka data, är det också viktigt att man vet vad den betyder så att inga missförstånd sker. Från registret kan man arbeta med data på individnivå, enhetsnivå, kommunnivå, länsnivå och på riksnivå. Olika nivåer visas på olika ställen; en del redovisas öppet på hemsidan och en del måste man vara behörig och

Mål för betyg E Du ska kunna hämta fakta ur tabeller Du ska kunna läsa av och tolka olika diagram Du ska kunna rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Diagram är en grafisk framställning av siffermässiga samband eller funktionssamband mellan olika variabler. Alla diagram går att rita för hand. För det mesta är det en fördel om du använder olika färger för att visa olika saker. I många räkneprogram för persondatorer (som Excel) finns stöd för att konstruera diagram från data i tabeller. Stolpdiagram – när antal visas på x-axeln. Börja med att titta i frekvenstabellen "Antal katter Användbara fraser för att tolka en graf.